Välj en sida

VÅR METOD


LÄR DIG HANTERA DITT ALKOHOLPROBLEM


Utbildningen äger rum på Villa Sjöviken, långt från stress och storstad i sagolika Urshult, i Småland. Den leds av Villa Sjövikens grundare Mona Härlin som också blir din personliga mentor. Målet är att lägga grunden för en fungerande vardag och en hälsosam livsstil. Vi lägger stor vikt vid att skapa en förtroendefull relation som präglas av empati, samarbete och jämlikhet. Vår metod är en kombination av KBT, kost och mindfulness som vi anpassar efter dig. Vi jobbar både enskilt och i små grupper om max 4 personer.

Tyngdpunkten i utbildningen ligger i KBT (Kognitiv beteendeterapi), en vetenskapligt beprövad metod som ger bevisad effekt. När vi förstår varför och hur alkoholberoendet uppstått kan vi lära in nya vanor och beteenden. Kostrådgivning är en annan viktig del i utbildningen. En balanserad kost minskar suget och lägger grunden för en hälsosam livsstil. Mindfulness ser vi också som ett värdefullt verktyg. Med regelbunden träning blir du mindre stressad och mer fokuserad på att möta livets utmaningar.

Telefonkontakt veckan före ankomst.

2 veckor med enskilda samtal och gruppsamtal på Villa Sjöviken.

1 vecka med förankring hemma och på jobbet med enskilda samtal på telefon.

2 veckor med enskilda samtal och gruppsamtal på Villa Sjöviken.

Vi kan även erbjuda enbart individuella samtal, samtal på annan ort och utbildning för anhöriga och par. Allt för att du ska lära dig att leva ett friskare och friare liv.

UTBILDNING MED EMPATI

LÄS MER

MONA & ULF

LÄS MER

VÄLJ DIN KURS

LÄS MER

KONTAKTA OSS NU

LÄS MER


info@villasjoviken.se

070-322 79 74

Sirkövägen 3, Urshult